KULLANICI SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- Amaç

Bu sözleşme, www.dijitalbilet.net uzantılı web sitemizde (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz ve etkinlik biletlerini satın alabilmeniz için geçerli olan kuralları içermektedir. Sitemizi ziyaret etmek veya kullanmak suretiyle, işbu sözleşmeyi okuduğunuz, içeriğini anladığınızı, bu koşullara bağlı olduğunuzu, ayrıca bu sözleşmeye ve Site ile ilgili tüm geçerli kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

 

MADDE 2- Taraflar

İşbu sözleşme, Üye ile aşağıda detayları verilen şirket arasında gerçekleşmektedir.

 • Şirket
  • Ticari Unvan: Dijital Bilet Dağıtım Basım Anonim Şirketi
  • Vergi Dairesi / Numarası: Hitit / 295126 2822
  • Adres: Nasuh Akar Mah. 1403. Cadde No: 6/2 Çankaya / Ankara
  • İletişim: [email protected]
  • Mersis No: 0295126282200001
 • Üye / Müşteri
  • Üye, firmanın sahip olduğu web site üzerinden etkinliklere bilet almak isteyen gerçek kişilerdir. Bilet alımını gerçekleştiren her kişi sözleşmeyi kabul etmiş, ve web sitesinin bir üyesi olmuştur. Üyelik profilinize satın alım esnasında verdiğiniz e-posta adresi ve cep numarası kullanılır.

 

MADDE 3- Telif Hakkı ve İçerik

Dijital Bilet tarafından yazılı bir şekilde izin verilmediği sürece, Site içeriği ve yazılımı, Dijital Bilet'e ve/veya onun tedarikçilerine aittir ve Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatı ile korunmaktadır. Site sayfalarında yer alan kanuni telif hakkı uyarıları ve çeşitli tanıtma yazıları bulunmaktadır. Bu uyarılar ve yazılar, değiştirilmemeli, kaldırılmamalı veya silinmemelidir. Lütfen bu uyarıları, tanıtma yazılarını ve ek bilgileri, izinsiz olarak değiştirmekten veya kaldırmaktan kaçının.

 

MADDE 4- Kullanım Hakları ve Sorumluluklar

Bu Siteyi yalnızca kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme hakkına sahipsiniz. Siteyi kişisel kullanımlarınız dışında hiçbir şekilde ve surette kullanmamayı kabul edersiniz. Sitedeki bilgileri, içeriği veya görselleri herhangi bir amaçla kopyalamamayı, yüklememeyi, yayınlamamayı, değiştirmemeyi, türev eserler yaratmamayı, bunları kamuya teşhir etmemeyi veya başka bir şekilde dağıtmamayı veya sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmemeyi kabul edersiniz.

 

 

MADDE 5- Hukuki Kullanım ve Sorumluluklar

Siteyi yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapma hakkına sahipsiniz. Gerçekleştirdiğiniz her türlü işlem ve eylemden kaynaklanan hukuki, cezai veya diğer sorumluluklar tamamen size aittir. Dijital Bilet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmemeyi beyan ve taahhüt edersiniz.

 

MADDE 6- Bilgi Güvenliği ve Hukuki Sorumluluk

 • Üçüncü Şahıs İçerikleri: Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğu, bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır.
 • Site Kullanımı: Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz.
 • Mevzuata Uyum: Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı ve faaliyetlerinizle ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeniyle gerek Dijital Bilet ve gerekse de üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat size ait olacağını, aynı zamanda bu madde kapsamında Dijital Bilet’e yönelik olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

MADDE 7- Hizmet Güvencesi ve Sorumluluk Reddi

 • Sitenin Performansı: Dijital Bilet, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını, site veya içeriğin kullanımıyla veya siteye bağlantı kurulmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez.
 • Hizmet Güvencesi: Kullanıcılara sunulan hizmetler kapsamında, belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk veya hatasızlık dahil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garanti ve/veya taahhüt verilmemektedir.
 • Sorumluluk Reddi: Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Dijital Bilet, sitenizden yüklediğiniz dosyalarda virüs veya bozucu özellikler bulunmadığını garanti etmez. Belirli bir amaca uygunluk ve ticari değer dahil olmak üzere, her türlü açık veya zımni garantiyi üstlenmemektedir. Dijital Bilet, sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve sitenin veya Dijital Bilet hizmetinin kullanılmasından kaynaklanabilecek sonuçlar konusunda garanti vermez.

 

MADDE 8- Üçüncü Şahıs Sorumluluğu

Dijital Bilet; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Dijital Bilet kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Dijital Bilet hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

MADDE 9- Hüküm ve Sorumluluk Sınırlamaları

Dijital Bilet'in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Dijital Bilet'in sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

 

MADDE 10- Hizmet Değişiklikleri ve İptaller

Dijital Bilet, sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Dijital Bilet, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

MADDE 11- Link ve Yönlendirmeler

Dijital Bilet, site üzerinden kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait diğer web sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir veya yönlendirmeler yapabilir. Ancak, bu link'ler veya yönlendirmeler, web sitesini veya içerdikleri bilgileri desteklediği veya onayladığı anlamına gelmez. Site üzerinden erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içeriklerle ilgili olarak Dijital Bilet'in herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü bulunmamaktadır.

 

MADDE 12- Hizmet Askıya Alma Hakkı

Dijital Bilet, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Dijital Bilet’in kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

MADDE 13- Diğer Politikalar ve Sözleşmeler

İşbu sözleşme, Dijital Bilet Satış Sözleşmesini de kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Satış Sözleşmesini ve Gizlilik hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

MADDE 14- Hukuki Yargı ve Çözümleme

Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilâfın doğması durumunda Ankara mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

 

MADDE 15- Sözleşme İhlali ve Sonlandırma

İşbu sözleşmeyi ihlâl ettiğiniz takdirde, Dijital Bilet Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

 

MADDE 16- Kullanıcı Bilgileri ve Güvenlik

Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün asli sorumlusudur.

 

MADDE 17- Yaş Sınırlaması

Yasal olarak reşit olmayan kullanıcılar Site'yi kullanamaz. Fark edildiği takdirde Dijital Bilet bu kullanıcının Site'yi kullanmasını geçici olarak ya da tamamen engelleyebilir.

 

MADDE 18- Sözleşme Değişiklikleri

Dijital Bilet firması herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu koşullar, sitede yayınlandığı anda hemen yürürlüğe girer. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasını düzenli olarak takip ediniz. Dijital Bilet'ten etkinlik bileti ve diğer hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili olarak, Sitemizde bulunan "Satış Sözleşmesi" ile "Gizlilik Beyanı" hükümlerini okunmanızı tavsiye ederiz.