DİJİTAL BİLET KVKK AYDINLATMA METNİ

MADDE 1- Amaç

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, Dijital Bilet olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin gizliliğine verdiğimiz önem ve KVKK gerekliliklerine uygun olarak işlemekte olduğumuzu vurgulamak isteriz.

 

MADDE 2- Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri:

Ticari Unvan: Dijital Bilet Dağıtım Basım Anonim Şirketi

Vergi Dairesi / Numarası: Hitit / 295126 2822

Adres: Nasuh Akar Mah. 1403. Cadde No: 6/2 Çankaya / Ankara

E-posta: [email protected]

Mersis No: 0295126282200001

Web site: www.dijitalbilet.net

 

MADDE 3- Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 3/d hükmüne göre, kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlıkları ve sesli/görüntülü görüşmeler veya kurulan sözleşmeler sonucu elde edilen bilgileri içermektedir.

Bu kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Tarafınızla akdedilen sözleşmelerin ve taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmesi,
 • Etkinlik biletlerinin ve diğer hizmetlerin satışının yapılması,
 • Tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak teslimatın gerçekleştirilmesi,
 • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi ve iadesi,
 • E-faturalama, e-arşiv faturalama işlemleri,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • İletişim izni verdiyseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetleri,
 • Veri analizi ve araştırma,
 • Şikayetlerinizin/taleplerinizin takibi,
 • Resmî kurumlarca ve mahkemelerce talep edilmesi halinde işbu sürecin yürütülmesi
 • Kombine üyelik ve sadakat programı üyelik işlemleri.

Dijital Bilet, kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak, 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Ayrıca, KVKK madde 5/2 tarafından belirlenen açık rıza gerektirmeyen durumlar bulunmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Şirketimizce hiçbir şekilde özel nitelikli kişisel veriniz işlenmemektedir.

 

MADDE 4- Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler doğrultusunda ve yalnızca amaç doğrultusunda sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

MADDE 5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarına uygun olarak ve yasal süreler çerçevesinde saklanacaktır. Kişisel verilerin işlenme amacının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından resen veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilmektedir.

 

MADDE 6- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, sizler olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahipsiniz.
 2. Kişisel verileriniz işleniyorsa, bu işleme hakkında detaylı bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahipsiniz.
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasını bilme hakkına sahipsiniz.
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltme talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.
 6. KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 7. İşlenen verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarar görmeniz durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


MADDE 7- Kişisel Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Bu nedenle uygun güvenlik önlemleri alarak verilerinizi koruyoruz.

 

Bu aydınlatma metni, Dijital Bilet olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve koruduğumuz hakkında genel bilgi sağlamayı amaçlar. Daha detaylı bilgi almak veya haklarınızı kullanmak için yukarıda verilen iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla, Dijital Bilet İletişim: [email protected] Telefon: 0850 308 24 05